GTC 公寓

此为GTC国际公寓设计的VI形象,意为国际高端商务人士营造一种中国氛围,一棵源自中国贝嵌画的古树上是枝繁叶茂的祥云,寓所虽处商务核心,我们希望呈现有亲和力的明确记忆,闹中取静,回归自我。

gongyu1

gongyu9      gongyu3 gongyu2

gongyu8 gongyu7 gongyu6 gongyu5